b  

Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1
Wyznaczanie optymalnej krzywizny toru zwrotnego w rozjazdach dla kolei dużych prędkości na podstawie analizy dynamicznej Władysław Koc, Katarzyna Palikowska 2
Badania trwałości rozjazdów kolejowych z podkładkami pod podkładowymi (ppp) w podrozjazdnicach strunobetonowych Ewelina Kwiatkowska 8
Jakość eksploatacyjna i wibroizolacyjność nawierzchni przejazdów kolejowo – drogowych Ewelina Kwiatkowska 12
Badania kratownicowych przęseł mostu kolejowego pod obciążeniem eksploatacyjnym Jozef Rabiega, Roman Chrobok 15
Modelowanie matematyczne i analiza dynamiczna zjawisk zachodzących na rozjazdach kolejowych Rafał Kowalik, Emil Sadowski 20
Nowe systemy w zarządzaniu ruchem kolejowym w Polsce Janusz Dyduch, Mieczysław Kornaszewski 24
Ratyfikacja przez Polskę Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) Sebastian Rudnik 29
Informacje SITK-RP
33
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Basiewiczu
34